Καλώς ήρθατε στο «Κολλέγιο Αλλεργιoλογίας Παίδων»

Tο κολέγιο αλλεργιολογίας, με την αιγίδα της αλλεργιολογικής μονάδας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, οργανώνει μια σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων. Έγκριτοι προσκεκλημένοι επιστήμονες παρουσιάζουν τα
σημαντικότερα δεδομένα και θεωρίες που διαμορφώνουν τις σύγχρονες αλλεργιολογικές κλινικές πρακτικές αιχμής.

Κολλέγιο Αλλεργιολογίας

Το «Κολλέγιο Αλλεργιoλογίας Παίδων» είναι επιστημονική εταιρεία, που έχει ως σκοπό τη συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ενημέρωσης και της ενεργής κοινωνικής παρουσίας.

Πυρήνας του Κολλεγίου

Πυρήνα του Κολλεγίου αποτελούν οι γιατροί και επιστήμονες που έχουν εκπαιδευτεί ή/και συνεργαστεί στο Αλλεργιολογικό Τμήμα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ουσιαστικού ιατρικού και επιστημονικού ήθους και ύφους.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις

Το Κολλέγιο διοργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, υποστηρίζει την εκτέλεση και δημοσίευση επιστημονικών μελετών και ενημερωτικών εντύπων ευρείας ενημέρωσης, συνεργάζεται με άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς για την εκπλήρωση των στόχων του.

Οι σημαντικότερες συναντήσεις κάθε χρονιάς περιλαμβάνουν

Μετεκπαιδευτική Διημερίδα

Τo μετεκπαιδευτικό συνέδριο «Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη» που διοργανώνεται εδώ και 19 χρόνια και απευθύνεται σε παιδιάτρους, αλλεργιολόγους και επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να παραμείνουν ενήμεροι για τις εξελίξεις στην Παιδιατρική Αλλεργιολογία

Συνεδρικά Εργαστήρια

Τα Συνεδρικά Εργαστήρια (2 – 3 συναντήσεις ετησίως) που απευθύνονται σε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα που κάθε φορά παρουσιάζεται. Αναλύονται τα νεότερα δεδομένα στην Αλλεργιολογία και γίνεται ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, εντοπισμός κοινών προκλήσεων που μπορεί αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες κατά το έργο τους και αποκομίζονται εμπειρίες ενώ παράλληλα ενισχύεται η αντικειμενικότητα και η δυνατότητα πρόγνωσης.

Year in Review

Τη αλλεργιολογική ανασκόπηση (Year in Review). Διοργανώθηκε πρώτη φορά το 2012 με τη συνεργασία της Αλλεργιολογικής Μονάδας της Β΄ Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αλλεργιολικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και της Μονάδας Αλλεργιολογίας του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικό». Οι ειδικευόμενοι στην Αλλεργιολογία και από τα τρία κέντρα, υπό την καθοδήγηση των επιβλεπόντων τους, να οργανώνουν και εκθέτουν τη γνώση και την άποψη που διαμορφώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία κατά το τελευταίο έτος.

Πρόσκληση

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Κολλεγίου Αλλεργιολογίας Παίδων ή
να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές μας συμπληρώστε το δελτίο εγγραφής.

Πατήστε Εδώ